Presentació

seccio presentacio

El Col.legi Parroquial Don José Lluch és un centre privat concertat d’ensenyament reglat.

L’Entitat Titular és la Parròquia Asunción de La nostra Senyora d’Alboraia. C.I.F.: R4600346C Codi de Centre 46000377
El Director Titular és D. José Vicente Olmos Martínez, guareix rector d’Alboraia.

Nivells que s’imparteixen en règim de Concert Ple:

 • Educació Infantil 2n cicle (a partir de 3 anys):
  • 3 línies. Programa d’Incorporació Progressiva al Valencià (P.I.P.).
 • Educació Primària:
  • 3 línies. Programa d’Incorporació Progressiva al Valencià (P.I.P.).
  • 1 Unitat de Pedagogia Terapèutica o suport a la integració.
  • Programa de Compensació Educativa.
 • Educació Secundària Obligatòria:
  • 3 línies. 2 línies amb Programa d’Incorporació Progressiva (P.I.P.), i 1 línia amb Programa de Ensenyament en Valenciâ (P.I.V.).
  • 1 Unitat de Pedagogia Terapèutica o suport a la integració.
  • Programa de Compensació Educativa.
  • Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (3r d’ESO).
  • Programa de Reforç (4t d’ESO)

Nivells que s’imparteixen en règim de Concert Singular:

 • Batxillerat LLOI: 3 línies. Programa d’Incorporació Progressiva (P.I.P.)
  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials