Política de Qualitat

seccio politica de qualitatUn sistema de gestió de qualitat és la forma de dirigir i controlar totes les activitats que realitza el centre segons l’ISO 9001, que és la família de normes relacionades amb els sistemes de gestió de la qualitat, elaborades per l’Organisme Internacional d’organització.

Que el Col·legi Parroquial Don José Lluch tinga implantat un sistema de gestió de la qualitat implica, fonamentalment, dues coses:

Primer. Que gestionem els nostres serveis educatius d’ensenyament reglat d’una manera ordenada, planificada i controlada, d’acord amb manuals de procediment establerts i la legislació vigent. Açò queda certificat amb un segell de qualitat oficial.

Segon. Que la institució està compromesa amb la transparència i eficàcia del seu treball, oberta al seu entorn i involucrada en un procés de millora contínua.

El procés es va iniciar l’any 2003 quan la Titularitat, després d’un procés de reflexió interna en què van participar els diferents estaments de la comunitat educativa, va decidir impulsar, dins d’un Pla Estratègic a llarg termini, la implantació d’un sistema de gestió de qualitat.

Durant 2 anys, membres del claustre i dels equips directius van ser formats per experts en qualitat dins el programa que Escoles Catòliques promovia per a col·legis de tota Espanya a través de la seua marca Edugés. Aquest grup pioner va formar més tard a la resta dels claustres i personal no docent del Centre, i es van crear grups de treball que van anar desenvolupant els diferents processos en què s’estructura el nostre quefer educatiu.

Finalment tot l’engranatge va estar llest i, al juny de 2005, Bureau Veritas SA va realitzar la primera auditoria externa amb elevat nivell d’èxit. Des d’aleshores tots els anys es realitzen controls externs que garanteixen el seguiment de la certificació. Consisteixen en una auditoria interna, que serveix per a  provar la fiabilitat del sistema i corregir possibles desviacions, i una auditoria externa, a càrrec de BVQI (www.bureauveritas.es) que ens permet mantenir la certificació oficial.

logo-bureau-veritas-certificacion

 

Entre les coses que han millorat en el col·legi gràcies a la gestió de la qualitat es troben:

  • Atenció a la diversitat
  • Plans d’acció tutorial
  • Acció docent a l’aula
  • Atenció a les famílies
  • Adaptació a les noves tecnologies
  • Convivència
  • Pastoral
  • Millora dels serveis

 

Per llegir més sobre les auditories consulta els següents enllaços: