Llibres de Text

llibres

El col·legi parroquial Don José Lluch disposa de servei de compra de llibres des del Centre. Aquesta possibilitat ofereix els següents avantatges:

  • Comoditat: Els llibres s’arrepleguen en les instal·lacions del Centre el dia establert. El Centre gestiona totes les possibles incidències.
  • Flexibilitat: Cada alumne confecciona la comanda de llibres convenientment a les seues necessitats.
  • Fiabilitat: El col·legi elabora els lots sense errors amb els ISBN, editorials, etc. i no es produeixen retards.
  • Preus econòmics: Els alumnes obtenen un descompte general del 10%, o del 15% si els pares estan associats a l’A.M.P.A
  • Facilitat de pagament: El col·legi ofereix als qui ho sol·liciten la possibilitat de dividir l’import en dos terminis en els mesos d’octubre i novembre.

* Per optar a aquestes condicions cal estar al corrent de pagament de totes les quotes escolars i de l’A.M.P.A. En cas contrari s’exigeix el pagament per anticipat.

 

Organització

En el sobre de matrícula, o en el lliurament de notes de juny per als alumnes del Centre, es repartirà el full de comanda amb la relació dels llibres del curs següent. Una vegada omplert es lliurarà a les oficines del Centre en la major brevetat possible.

MOLT IMPORTANT: No s’arreplegarà cap sol·licitud passada aquesta data.